Tag / Müdrik-Uşaqlar

New York’un Çetelerinin Qanununun pozulması

New York Çetelerinin sirlərindən biri, həm Martin Scorsese'nin 70 milyon dollarlıq eposunda həm də əsas götürdüyü Herbert Asbury'nin 1927-ci il kitabında mərkəzi rol oynayan, əfsanəvi, guya ultrabənövşəyi 1850-ci illərin İrlandiyalı dəstəsi olan Ölü Dovşanların monikeri ilə əlaqədardır.