Etiket / Əlaqələr

Sevgi yetərli deyil

Mədəniyyətimizdə bir çoxumuz sevgini idealizə edirik. Və sevgini idealizə etdiyimiz üçün onu çox qiymətləndiririk. Nəticədə əlaqələrimiz bir bədəl ödəyir.