Tag / Amtrak

Amtrakdan 188 xilas oldum

Fəlakətlərə vəsvəsə edən bir şeyim var.