Şəxs / Rachel-Russell

Anoreksiya sevməyi öyrənirsiniz? ‘Pro-Ana’ Veb saytları inkişaf edir

Aşkar fiziki təzahürlərindən başqa, yemək pozğunluğu anoreksiya nervoza xarakterik olaraq özəl və gizli bir xəstəlikdir. Qızlar tək başına əziyyət çəkirlər, içlərinə qoyduqları şeylərə qapılaraq bədənlərini idarə etmək üçün mübarizə aparırlar.