Tag / New-York-Times-Company

Keats və Supermodels: Gözəllik Haqqında Həqiqət

Həqiqət Gözəldirmi? Gözəllik həqiqəti varmı? Bəzən əbədi müdrikliyə keçən şeyin sadəcə təkrarlamanın ona bəxş etdiyi sarsılmaz təmələ sahib ola bilməyəcəyini xatırlatmaq faydalıdır. Məsələn, John Keats-in 'Yunan Urnunda Ode' əsərindəki Həqiqət və Gözəllik tənliyini düşünün. .