Tag / Barbara-Kol

W.'s-in-law Schleps, ilk ailə haqqında hər şeyi söyləyin

Prezident Corc Buşun kiçik qardaşı Neilin ayrılmış arvadı Sharon Bush, Bush ailəsi ilə birlikdə yaşadığı iyirmi illik hadisələr haqqında bir kitab yazmağı planlaşdırır.