Şəxs / Preskott-Kol

Buş ‘Nazı’ Tənqidçilərə layiq olmayan ləkə

George W. Bush-a qarşı liberal invective hələ mühafizəkarların Clintons-a qarşı yürütdükləri səlib yürüşündə dərinliklərə enməmişdir, amma bu, heç kimin çalışmadığı üçün deyil. Cənab.