Şəxs / John-Mccain

Ruslar Amerikaya Qəzəblənirlər

Davamlı sanksiyalar, qəzəb nifrətə çevrilir: Obama və Putin üçün irqçi adlar Coca-Cola dözə bilmir