Şəxs / John-F-Kennedy

JFK’s Camelot Real idi

Kennedinin vəzifədə olduğu dövrdə bu günə qədər davam edən populyarlığının sehri nədir?