Şəxs / Jerry-Seinfeld

Seinfeld Bir Dayanacaq tikir

On il əvvəl, George Costanza'nın bir gərgin yer üzərində bütün gecə park mühasirəsində saxlandığı bir Seinfeld epizodu var idi və bu, dayanacağa 'arxa arxaya çəkilmə' yanaşmasının müqayisəli bir düşüncəsinə səbəb oldu.