Şəxs / Chris-Christie

Chris Christie-nin rüsvayçı və axmaq yağ yağlaması

Çəkisi ilə apardığı mübarizələri açıq şəkildə söyləyən qubernator, qəddar və yetişməmiş təhqirlərə məruz qalır